Bezpečnost potravin

Slučovací zákon publikován ve Sbírce zákonů

Vydáno: 11. 9. 2013
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ze dne 10. 9. 2013.

Dne 10. 9. 2013 byl ve Sbírce zákonů v částce 106 publikován zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb…

Dne 10. 9. 2013 byl ve Sbírce zákonů v částce 106 publikován zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.

Ivana Kršková, Kancelář ústavu – PR, tel. 543 548 206, 737 267 642

Zdroj:  ÚKZÚZ

ZÁKON 279 ze dne 21. srpna 2013, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony