Bezpečnost potravin

Slučovací zákon dvou dozorových organizací prošel v Parlamentu 3. čtením

Vydáno: 18. 7. 2013
Autor: SRS

Tisková zpráva SRS ze dne 17. 7. 2013.

Poslanecká sněmovna dnes na své 56. schůzi schválila ve třetím čtení tzv. slučovací zákon Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Výsledkem spojení těchto dvou kontrolních institucí bude efektivní a moderní úřad, který bude od 1. ledna 2014 komplexně zastřešovat oblast státního dozoru nad rostlinnou produkcí.

Jsem přesvědčen o tom, že sloučení těchto dvou dozorových organizací je krok správným směrem. Všem zemědělcům by se mělo ulevit od byrokracie. V neposlední řadě se samozřejmě bude jednat o významnou úsporu veřejných financí,“ říká ředitel SRS Zdeněk Mach a dodává: „My se snažíme zemědělcům ulevit už dnes, i když SRS a ÚKZÚZ jsou stále dvě samostatné organizace. V případě, že je u subjektu plánována kontrola ze strany ÚKZÚZ a SRS a bude-li to možné i s ohledem na načasování výkonu takové kontroly, potom budou kontroly za obě organizace provedeny společně.“ Inspektoři SRS a ÚKZÚZ budou společně provádět kontroly delegované Státním zemědělským intervenčním fondem, neboť výběr subjektů pro obě organizace je v této oblasti totožný. V případě, že bude nutné provést další kontroly u daného subjektu, tak ty by měly být realizovány během této jedné kontroly, samozřejmě za předpokladu, že to bude možné z hlediska termínu, kdy je možné kontrolu provádět.

 „V oblasti kontrol podmíněnosti jsou však subjekty vybírány zvlášť jak SRS, tak i ÚKZÚZ, a to na základě jejich vlastních rizikových analýz. Tyto kontroly tedy budou provedeny společně jen u těch subjektů, které tvoří průnik mezi výběry obou organizací,“ upřesňuje Zdeněk Mach realizaci společných kontrol a dodává: „Riziková analýza používaná ve sloučené organizaci bude však jednotná, což zaručí vyšší efektivitu plánování kontrol a snížení počtu kontrolovaných subjektů, u nichž jsou kontroly za SRS a ÚKZÚZ plánovány v současné době odděleně.“ Vytvoření společného plánu kontrol povede ke snížení administrativní zátěže kontrolovaných subjektů, zejména zemědělských podnikatelů.

Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS

Zdroj: SRS

Dozorové organizace v oblasti rostlinné produkce budou sloučeny od nového roku, zemědělci ale první efekty pocítí okamžitě“ (Tisková zpráva MZe ze dne 18. 7. 2013)