Bezpečnost potravin

Slovo ministra zemědělství – rozpočet

Vydáno: 18. 12. 2013
Autor: MZe

Zemědělec, 16. 12. 2013.

„Parlament by měl ještě do konce roku schválit státní rozpočet. Pokud jde o rozpočet pro zemědělství na rok 2014, domnívám se, že podobný tento resort dlouho neměl. Počítá s navýšením ze 49,774 miliardy na 52,373 miliardy korun. Zvýší se tak dotace do zemědělství, přímé platby nebo dotace do lesního hospodářství. Navíc, z letošních ušetřených peněz poskytne MZe zemědělcům 850 milionů korun. Nejvíce, a to 570 milionů, půjde do oblastí, které chceme nejvíce podporovat – do živočišné výroby, zejména do chovu prasat a drůbeže. Na konci října jsem rovněž vyhlásil sazbu SAPS pro rok 2013 ve výši 6068,88 koruny na hektar. Na tuto platbu je pro rok 2013 vyčleněno zhruba 21,429 miliardy korun (loni to bylo necelých 19 miliard korun, sazba 5387,30 Kč/ha). Současně je možné žádat o TOP-UP 2013, který je s ohledem na modulaci na velmi nízké úrovni (zhruba 70 až 80 milionů korun), ale vy samozřejmě víte, že vyplacení této platby v letošním roce nám otevírá dveře pro realizaci TOP-UP v následujících letech. To už se platba bude jmenovat přechodná národní podpora – TNA, na kterou se pro příští rok v rozpočtu kapitoly MZe podařilo dojednat 850 milionů korun. Tolik k penězům pro příští rok. Dovolte mi, abych Vám všem popřál klidné vánoční svátky a pro příští rok optimální počasí, dobrou úrodu a hlavně pevné zdraví.“

Zdroj:  eAGRI