Bezpečnost potravin

Sloučenina 2-EHA v potravinách pro děti

Vydáno: 11. 9. 2004
Autor:

V Německu byla objevena v potravinách pro děti sloučenina 1-etylhexanová kyselina (2-EHA). Riziko, které dětem z konzumace této sloučeniny hrozí, prověřuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Německý spolkový institut pro hodnocení rizika (BfR) vydal stanovisko týkající se 2-etylhexanové kyseliny (2-EHA) v potravinách určených dětem balených ve skleněných obalech a dále v ovocných šťávách.

Stanovisko BfR je založeno na práci provedené na univerzitě ve Würzburgu. Zjistilo se, že z 35 vzorků potravin pro děti a ovocných šťáv se 2-EHA nachází v 28 vzorcích. Kromě čtyř byl ve všech vzorcích obsah 2-EHA pod 0,6 mg/kg potraviny. Jeden vzorek však obsahoval 3,2 mg 2-EHA/kg potraviny. Zdrojem 2-EHA je pravděpodobně těsnění sklenic a lahví. Soli 2-EHA se používají do PVC jako termostabilizátor.

BfR provedl předběžné hodnocení rizika z těchto nálezů 2-EHA a došel k závěru, že obavu může vzbuzovat pouze nejvyšší nalezená hodnota, tj. 3,2 mg 2-EHA/kg potraviny. Vzhledem k tomu, že BfR neměl k dispozici dostatek informací o expozici této látce, nemohl provést definitivní zhodnocení rizika.

V roce 1993 Vědecký výbor pro potraviny (SCF) Evropské komise klasifikoval 2-EHA v materiálech, které přicházejí do kontaktu s potravinami, jako sloučeninu z kategorie 6 B (předpokládá se, že má toxické vlastnosti, ale ne karcinogenní; mohou být indikována omezení). Podle evropského seznamu existujících komerčních sloučenin (EINECS) jde o látku skupiny 3: reprodukční toxin.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu zjištění BfR, že 2-EHA nebyla objevena ve 20 % vyšetřovaných vzorků, což znamená, že kontaminace potravin pro děti je technologicky odstranitelná.

Problematika 2-EHA byla postoupena Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který ji projednává ve dvou vědeckých panelech: CONTAM (panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci) a AFC (panel pro potravinářská aditiva, aromatizující látky, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami). Uvedené panely rozhodnou, zda je zapotřebí provést další sběr údajů o této sloučenině.

 

www.ciaa.be (EFSA/023/04E), popř. www.foodnet.cz (pro registrované uživatele).

Food Additives & Contaminants, 21, 2004, č. 8, s. 811–814