Bezpečnost potravin

Sledování kvality zemědělských plodin – Zpráva ÚKZÚZ

Vydáno: 17. 6. 2015
Autor: ÚKZÚZ

Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozorovacích plochách bazálního monitoringu půd (1997-2013)

Zemědělské plodiny se v České republice pěstují na 3 524 tis. ha (výměra zemědělské půdy), přičemž největší podíl má orná půda (71,0 %) a trvalé travní porosty (27,7 %). Zbývající část tvoří ovocné sady, vinice, chmelnice a zahrady (1,3 %). Je tedy zřejmé, že zemědělské plodiny nás obklopují ve skutečně nezanedbatelné míře. Kromě toho, že i tyto rostliny plní v krajině estetickou funkci, primárně jsou zdrojem potravin a surovin k výrobě potravin. Kvalitu vypěstovaných potravin/surovin je nutno vždy dávat do souvislosti s kvalitou péče o půdu, o porosty a se stavem životního prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský