Bezpečnost potravin

Sladidla a mezinárodní legislativa

Vydáno: 28. 8. 2004
Autor:

Společnost Leatherhead Food International vydává publikaci s názvem "Sladidla v potravinách - Mezinárodní legislativa", která obsahuje komplexní přehled všech hlavních zákonů týkajících se sladidel v potravinách z více než 100 zemí.

 Rostoucí poptávka po dietních potravinách spolu s diskutabilností použití některých existujících sladidel jsou hnacím motorem stále pokračujícího výzkumu a vývoje nových sladidel. Sladidel se rovněž týkají i nedávné změny v legislativě EU. Posledně upraveným ustanovením o sladidlech v potravinách je EU směrnice 2003/115/EC, vydaná v lednu 2003, jejímž hlavním dopadem je uvedení sukralózy a solí aspartamu a acesulfamu v seznamu povolených sladidel. V některých členských zemích EU byla před časem tato sladidla dočasně uznána a sukralóza je v řadě zemí, především v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a v Jižní Africe již schválena. Další změny provedené v nových směrnicích zahrnují snížení nebo zrušení maximální hladiny cyklamátů v některých potravinách z důvodu nejasností o míře jejich spotřeby. Tyto návrhy jsou nyní pro členské země EU v přechodném stadiu implementace do nových ustanovení. Mimo EU jsou zákony o sladidlech často velmi rozdílné. V USA jsou cyklamáty zakázány, zatímco neotam, který není povolen v EU, zde má status GRAS. Alitam, který rovněž není v EU přijatelný, je povolen kupříkladu v Austrálii, na Novém Zélandu a v Číně. Stejně tak steviosid, který je povolen k prodeji na řadě asijských trhů, v Rusku či Brazílii, není jako sladidlo povolen v EU, USA, Austrálii nebo na Novém Zélandu. Společnost Leatherhead Food International v současné době vydává 7. edici s názvem „Sladidla v potravinách – Mezinárodní legislativa“, která obsahuje komplexní přehled všech hlavních zákonů týkajících se sladidel v potravinách z více než 100 zemí. Více informací na internetové adrese

http://www.foodsafetytoday.com