Bezpečnost potravin

Skoro polovina Čechů nezná svou hladinu cholesterolu. Riskuje tím zdraví

Vydáno: 11. 4. 2016
Autor: www.tlukotsrdce.cz

Výsledky z průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou společnost pro aterosklerózu (ČSAT).

Češi bohužel stále podceňují důležitost prevence a svým hladinám cholesterolu v krvi nevěnují tolik pozornosti, kolik by si zasloužily. Hodně Čechů si také  nesprávně myslí, že hladiny cholesterolu nelze ovlivnit. Vyplývá to z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou společnost pro aterosklerózu (ČSAT). Je přitom mimo veškerou pochybnost, že vysoký cholesterol se podílí na vzniku srdečních infarktů a mozkových mrtvic, které jsou stále hlavní příčinou úmrtí v Evropě. Ročně zabijí čtyři miliony lidí, což je, pro srovnání, město velikosti Berlína. 

Úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění se liší regionálně, Česká republika se v tomto ohledu blíží spíše východní Evropě, kde je úmrtnost stále vyšší než v západních zemích. I proto se ČSAT rozhodla zjistit, jaký mají Češi postoj k vysokému cholesterolu, jak hodnotí jeho závažnost a co dělají pro zdraví svého srdce a cév.

Většina Čechů ví, že je vysoký cholesterol nebezpečný, ale skoro polovina nezná své hodnoty

Ačkoli si 85 % dotázaných uvědomuje, že vysoká hladina cholesterolu je nebezpečná, téměř polovina populace České republiky (42 %) svůj cholesterol vůbec nesleduje a třetina Čechů (32 %) dokonce nevěří, že hladinu cholesterolu lze ovlivnit. Opak je pravdou. “S výjimkou menšiny pacientů, kteří mají vysoký cholesterol daný dědičně, lze u téměř každého účinně snížit hladiny cholesterolu tak, aby významně kleslo riziko srdečně-cévních onemocnění,” vysvětluje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předseda ČSAT, která sdružuje lékaře zaměřené na léčbu vysokého cholesterolu a prevenci srdečně-cévních onemocnění. Podle doc. Vrablíka by v Česku teoreticky neměl být ani žádný pacient, který nezná svůj cholesterol: “Systém bezplatných preventivních prohlídek je u nás nastaven tak, že pravdu o svém cholesterolu se každý dozví nejpozději v osmnácti letech, kdy přechází k praktickému lékaři pro dospělé.” Pokud je vše v pořádku, následuje další měření cholesterolu ve 30 letech věku a dále každých pět let. Pokud hodnoty dobré nejsou, pacient je sledován individuálně a případně užívá léky na snížení cholesterolu. Na tomto místě je nutné zmínit, že při vyšetření lékaři stanovují takzvaný celkový cholesterol a pak jeho jednotlivé frakce jako jsou triglyceridy, LDL cholesterol (známý jako “zlý” cholesterol) a HDL cholesterol (“hodný” cholesterol). Jak zdůraznil doc.Vrablík, právě “zlý” LDL cholesterol je klíčový pro riziko infarktů a mrtvic, na snížení jeho hodnot se lékaři zaměřují především.

V názoru na nebezpečnost zvýšené hladiny cholesterolu se shodujeme s obyvateli západní Evropy – 84 % z nich podle průzkumu Eurostatu z roku 2015 věří, že vysoké hladiny LDL cholesterolu bychom se měli obávat. „Ve většině zemí západní Evropy se dlouhodobě daří udržet úmrtnost na oběhová onemocnění na nižší úrovni než u nás. Jedním z faktorů, který k tomuto nepříznivému rozdílu přispívá, může být i neuspokojivá kontrola vysoké hladiny cholesterolu,“ upozorňuje doc. Vrablík.

Výsledky dotazníku STEM/MARK také ukázaly, že cholesterol v krvi si nechá měřit 57 % Čechů, z toho minimálně jednou ročně 31 % z nich. „Jedná se o poměrně vysoké procento, ale stále je zde velký prostor pro zlepšení. Lidé by si měli nechat měřit cholesterol pravidelně a současně se přizpůsobit radám lékaře,“ vysvětluje prof. MUDr. Richard Češka, CSc. FACP, FEFIM, předseda České internistické společnosti (ČIS) a vedoucí Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Nejčastěji (v 90 %) se respondenti shodují, že na snížení hladiny cholesterolu v krvi má vliv změna stravovacích návyků. Na pozitivním efektu zvýšení pohybové aktivity se shoduje 80 % populace. Až 51 % Čechů si myslí, že cholesterol může snížit i zanechání kouření. “To bohužel tak není, zanechání kouření ovlivní hladiny cholesterolu jen nepatrně. Ale je jednoznačně důležité opatření pro snížení celkového srdečně-cévního rizika,” komentuje určitý mýtus v populaci doc. Vrablík.

Celý článek „Skoro polovina Čechů nezná svou hladinu cholesterolu. Riskuje tím zdraví

Zdroj:  Tlukot srdce