Bezpečnost potravin

Školní stravování 2015/16: studie obsahu nutrientů v obědech dětí

Vydáno: 26. 8. 2015
Autor: SZÚ

Ministerstvo zdravotnictví a OOVZ, ve spolupráci se SZÚ, spustí novou studii k posouzení nutričního složení školních obědů.

Se začátkem nového školního roku 2015/16 spustí MZ ČR a OOVZ, ve spolupráci se SZÚ, novou studii, která by měla objektivně posoudit, zda školní obědy odpovídají příslušným legislativním předpisům. Ty jsou sestaveny tak, aby byly v souladu se výživovými požadavky pro jednotlivé kategorie dětí. Studie již zapadá mezi cíle plánované v připravovaných Akčních plánech pro implementaci „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – ZDRAVÍ 2020“, který projednala vláda ČR na svém zasedání dne 20.8.2015 (bod 999/15). 

Studie MZ ČR/OOVZ/SZÚ po více než roce práce odpoví na 4 otázky: (1) odpovídají obědy školního stravování v ČR svým nutričním složením očekávanému podílu 35% z denní výživové dávky? (2) jak se jednotlivé části oběda podílejí na přívodu živin? (3) existuje závislost mezi počtem porcí oběda vařených školní jídelnou a nutričním složením obědů? (4) ovlivňuje používání instatních směsí obsah sodíku v polévkách/hlavních chodech?

Do akce budou zapojeny všechny KHS. Analýzy zajistí SZÚ pomcí špičkové laboratorní techniky. Všechny metodické postupy jsou popsány ve Standardních operačních postupech, spolupracovníci studie jsou předem proškoleni v technických záležitostech. Vše by tedy mělo umožnit objektivní odpovědi na položené otázky a jejich využití při dalším zdokonalování přístupu k výživě dětí ze strany státu.

Více detailů lze nalézt na pracovním letáku studie.

V Brně 21.8.2015
prof. J.Ruprich, CZVP

Zdroj:  SZÚ