Bezpečnost potravin

Školící TAIEX seminář o kvalitě potravin, zeměpisném značením a značení původu

Vydáno: 18. 4. 2005
Autor:

Seminář se bude konat dne 23. 5. 2005 v budově Ministerstva zemědělství ČR v místnosti č 400 ve 4. patře. Seminář pořádá T.A.I.E.X. - Centrum pro technickou asistenci a výměnu informací (Technical Assistance and Information Exchange unit) zřízené v rámci Direktorátu pro rozšíření při Evropské Komisi.

Předběžný program semináře:

 • 8:45 Registrace účastníků
 • 9:00 Uvítání a cíle semináře (Zástupce TAIEXu)
 • 9:15 Vývoj politiky kvality v EU (EU15 zástupce členského státu)
 • 10:00 Příklad role seskupení producentů (EU15 zástupce členského státu)
 • 10:45 Diskuse
 • 11:00 Přestávka
 • 11:30 Příprava požadavku na ochranu značení původu (=PDO) a geografického značení (=PGI): návrh specifikací a vymezení hranic geografických území (=TSG) – příklad Francie (EU15 zástupce členského státu)
 • 12:15 Role kontrolního orgánu (EU15 zástupce členského státu)
 • 12:45 Diskuse
 • 13:00 Oběd
 • 14:30 Role Evropské komise a členských států v systémech PDO, PGI a TSG (Zástupce EK)
 • 15:15 Positive effects of quality policy on rural development (EU15 zástupce členského státu)
 • 16:00 Přestávka
 • 16:30 Vztahy s dalšími politikami Evropského společenství (včetně rozvoje venkova) (Zástupce EK)
 • 17:15 Diskuse
 • 17:30 Závěry a doporučení
 • 17:45 Závěr
 •  

  Přednášky budou probíhat v angličtině a bude zajištěno simultánní tlumočení do češtiny

  Vyplněné přihlášky na na seminář nutno zaslat na e-mail hubinkova@mze.cz a to do 20.4. 2005 do 13:00

  Příloha : Skolici_TAIEX_seminar_o_kvalite_potravin.doc [doc ; 23552 bytů]
  Příloha : formular_pro_zajemce_o_ucast.doc [doc ; 28672 bytů]

  Zdeňka Hubínková
  Ministerstvo zemědělství ČR
  Odbor pro vztahy s EU
  Oddělení evropských standardů
  Těšnov 17
  117 05 Praha 1
  tel.: +420 221 812 936
  fax: +420 221 812 958
  mobil: +420 602 191 377
  e-mail: hubinkova@mze.cz

  Informace o činnosti TAIEX jsou dostupné na http://taiex.cec.eu.int/.

  (mch)