Bezpečnost potravin

Školicí podpora EFSA žadatelům k novému nařízení o transparentnosti

Vydáno: 26. 11. 2020
Autor: KM EFSA

Podpora poskytovaná Úřadem uživatelům před vstoupením nařízení v platnost 27. 3. 2021

Dne 27. března 2021 vstoupí v platnost nové nařízení (EU) 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik v potravinovém řetězci v EU. Jde o významný text, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu] a osm dalších právních předpisů EU.

Hlavní aspekty nařízení:
a) zpřísnění a vyjasnění pravidel týkajících se transparentnosti, zejména s ohledem na vědecké studie, které slouží jako základ pro hodnocení rizika, jež provádí EFSA;
b) zvýšení spolehlivosti, objektivity a nezávislosti studií, které EFSA používá při svém hodnocení rizika;
c) zlepšení správy a vědeckých kapacit EFSA, přičemž by měly být zohledněny také související finanční a rozpočtové aspekty;
d) vypracování ucelené a účinné strategie týkající se informování o riziku, do níž bude zapojena Komise, členské státy a EFSA v kombinaci s otevřeným dialogem mezi všemi zúčastněnými stranami.

V oblasti regulovaných produktů (produktů, které před uvedením na trh podléhají schválení na úrovni EU) přináší nařízení zásadní změny především v oblasti důvěrnosti informací a transparentnosti procesu schvalování (veškeré informace poskytované žadatelem v souvislosti s žádostí o schválení produktu jsou zveřejňovány, s výjimkou informací označených jako důvěrné, přičemž důvěrnost informací je posuzována EFSA). To vše s cílem posílit transparentnost procesu hodnocení rizik v tom smyslu, že bude posílena legitimita EFSA v očích veřejnosti a zvýší se důvěra v jeho práci.

Před vstupem v platnost připravuje EFSA rozsáhlou podporu žadatelů a školicí program. Informace o školeních a jejich kalendář budou dostupné na nové stránce v rámci webu EFSA. První školení by měla být dostupná od ledna 2021.

POZOR: Již v současné době je vyhlášená výzva všem potenciálním zájemcům, aby prostřednictvím dotazníku EFSA vyjádřili svůj zájem o účast v některém ze školicích programů EFSA. Účelem průzkumu je zjistit, jaký zájem o různá školení bude a podle toho naplánovat jejich počet. Účelem průzkumu je také posbírat předběžné otázky, které budou v průběhu školení zodpovězeny. Nejedná se o přihlášku na školení! Žádný konečný termín EFSA pro vyjádření zájmu nestanovil, nicméně max. počet účastníků jednoho školení je omezen na 500, proto je vhodné zájem vyjádřit. Průzkum najdete na výše uvedené stránce nebo přímo zde

Dne 19. 11. EFSA pořádal webinář věnovaný implementaci nařízení (EU) 2019/1381. Nahrávka webináře byla zveřejněna na webu EFSA. Spolu s dalšími informacemi k tomuto tématu ji najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA