Bezpečnost potravin

Školení „Systém manažerského vzdělávání pro posílení kapacity a efektivnosti SZPI“

Vydáno: 12. 1. 2012
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 1. 2012.

Školení v rámci projektu „Systém manažerského vzdělávání pro posílení kapacity a efektivnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce“ začínají

Dne 12. ledna se uskutečnilo první školení v rámci projektu Systém manažerského vzdělávání pro posílení kapacity a efektivnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SYMAN) registračního čísla CZ.1.04/4.1.00/58.00001, který je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prostřednictvím Evropského sociálního fondu v ČR.  Plánovaný rozpočet projektu přesahuje částku 3 mil. Kč, z toho 85% je financováno z prostředků OP LZZ.

Zástupci středního a vrcholového managementu se během následujících 10 měsíců zúčastní celkem 9 okruhů školení zaměřených především na zlepšení řídících kapacit. Soubor vzdělávání zahrnuje např. školení na time a stres management, manažerské dovednosti, vedení porad či motivování podřízených. Program jednotlivých školení je nastaven odlišně pro střední a vrcholový management, aby byly zohledněny konkrétní potřeby vedoucích pracovníků. Celý vzdělávací program bude zakončen dvoudenním teambuildingem, na kterém se sejdou účastníci všech školení. Vzdělávacího programu se zúčastní zhruba 60 zaměstnanců SZPI ve vedoucích pozicích. Jedná se o první projekt na SZPI, v jehož rámci je řídícím pracovníkům poskytnut ucelený soubor navazujících školení zaměřených na řídící kompetence.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce má velmi pozitivní bilanci při využívání financování z  Evropské unie. Na konci 90. let to bylo především čerpání prostředků nevratné pomoci Phare; po vstupu ČR do EU v roce 2004 byly aktivně využívány fondy Transition Facility. Externě byla financovaná i přeshraniční spolupráce s Rakouskem, Slovenskem a Saskem.  Doposud byly získané prostředky využity zejména pro vybavení inspekce laboratorními přístroji, výpočetní technikou, pro odborné vzdělávání a proškolování zaměstnanců, výměnné stáže, vytvoření společného informačního systému českých dozorových úřadů a také pro zavedení systému managementu jakosti v SZPI.

(Zpracovala: Světlana Bicková, koordinátorka projektu)