Bezpečnost potravin

Školení: Požadavky na potraviny a hygienu provozů

Vydáno: 25. 10. 2003
Autor:

Havlíčkův Brod, termíny: 29. – 31. října, 5. – 7. listopadu 2003, v rámci opatření 3.1. programu SAPARD.

Institut profesní přípravy organizuje ve dvou termínech (29. – 31. října, 5. – 7. listopadu 2003) ve školícím zařízení – hotel Slunce (Havlíčkův Brod, Jihlavská 1985) v rámci opatření 3.1. programu SAPARD školení s názvem: Požadavky na jakost potravinářských výrobků, jejich zdravotní nezávadnost a hygienu potravinářských provozů.

Program zahrnuje následující tematické okruhy:
Příprava ČR na vstup do EU
Legislativa potravin v působnosti MZe vztahující se především k jakosti a nezávadnosti potravin
Požadavky na provozní a osobní hygienu (zvlášť modul pro výrobce potravin živočišného a rostlinného původu)
Legislativa potravin v působnosti MZ vztahující se k hygieně výroby a zdravotní nezávadnosti potravin.
Jakost a bezpečnost potravin.

Školení bude realizováno bez účastnického poplatku, účastníci si hradí ubytování (495 Kč/noc) a příp. stravování (500 Kč celkem).

Odborný garant: Ing. Pešková, Ing. B, Škopek (odbor potravinářské  výroby MZe)

Organizační garant: Inst. profesní přípravy, 120 56 Praha 2, Slezská 7 (Mgr. Knotková CSc., Ing. Holubová), tel./fax: 227 010 513