Bezpečnost potravin

Školení BTSF v roce 2019

Vydáno: 5. 12. 2018
Autor: lepeskova

Seznam a termíny školení BTSF

Pokračující programy (od roku 2018)

1.   Připravenost na onemocnění zvířat, včetně včasného varování, pohotovostního plánování a
kontroly onemocnění zvířat
2.   Antimikrobiální rezistence
3.   Systémy auditu
4.   Pravidla welfare zvířat
5.   Materiály přicházející do kontaktu s potravinou
6.   Hygiena potravin a flexibilita
7.   Látky zlepšující vlastnosti potravin
8.   Označování potravin
9.   HACCP
10. Nové vyšetřovací techniky v potravinách
11. Mikrobiologická kritéria a zoonózy
12. Ohniska nákazy v potravinách a její zvládání
13. Postupy povolování přípravků na ochranu rostlin – PPP
14. Podpora auditů EU – AMR, FCM, Biocidy,
15. Přehled unijních zpráv

Nové programy (noví dodavatelé školení)

16.  Veterinární přeshraniční kontroly BIPs
17.  Kontrola kontaminantů
18.  Krmivo právo
Course 1 EU Legislation on Feed (general)
Course 2 EU Feed Hygiene Rules and HACCP Auditing (more specialised)
19.  Přesun domácích mazlíčků
20.  Hygiena potravin na úrovni prvovýroby
21.  Ekologické zemědělství
22.  Integrovaná ochrana proti škůdcům – IPM
23.  Rostlinolékařské průzkumy – PHS
24.  Nové nařízení o úředních kontrolách 
25.  Chráněné názvy potravin
26.  Kontrola a kalibrace zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin
27.  Materiály přicházející do kontaktu s potravinou
28.  Hodnocení rizik
29.  Podpora prosazování práva SPS na úrovni EU – CC, FB incidents
30.  TSE a vedlejší živočišné produkty
31.  TRACES