Bezpečnost potravin

Sklizeň ovoce 2021

Vydáno: 21. 1. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Z výsledků roční sumarizace sklizně ovoce, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vyplývá, že počasí v loňském roce nejvíce přálo meruňkám a hrušním nejméně třešním, které doplatily na deštivé počasí.

Odhad tzv. skutečné sklizně 2021 v případě jabloní činí přibližně 110 006 tun. Odpovídá tak loňskému průměru, což je 93 % pětiletého průměru sklizně tohoto druhu. Na jabloních se obdobně jako na většině dalších ovocných druhů podepsalo negativně dlouhé chladné jaro 2021.

V produkčních jabloňových sadech se stále nejvíce pěstuje odrůda Golden Delicious. Druhou nejpěstovanější odrůdou je stále odrůda Idared následovaná odrůdami skupiny Jonagold.

V množství sklizených plodů opět vévodí skupina GoldenDelicious, před skupinou Jonagold, kterou na třetím místě doplňuje odrůda Gala, která je absolutním vítězem, pokud jde o hektarový výnos.

Oproti roku 2020 se dařilo hrušním, jejichž úroda díky nárůstu plodů v pěstitelsky příznivém podzimu vystoupala na 124 % pětiletého průměru, což činí asi 7404 tun. Nejpěstovanějšími odrůdami jsou stále Konference a Lucasova, které výrazně v sortimentu dominují. Vysoký výnos však poskytly i rostoucí plochy výsadeb odrůd Bohemica a Erika.

Z peckovin si nejlépe vedly meruňky s výnosem 1856 tun, což činí 155% pětiletého průměru u tohoto ovoce. U meruněk nebyl tentokrát výraznější problém s jarními mrazy, ale významná část produkce byla poškozena krupobitím.

Nejhůře v peckovinách dopadly třešně s výnosem 1302 tun, což je pouhých 63 % pětiletého průměru, těsně následované již tradičně broskvoněmi a letos překvapivě i slivoněmi, kde plody na mnoha lokalitách prochladly, a postupně opadaly.

V případě třešní šlo zejména o vysoké úhrny srážek v době sklizně, které způsobily popraskání plodů a následné houbové choroby zkázu dokončily.

Kvalita plodů byla místně negativně ovlivněna poškozením kroupami. V časných letních měsících se na území ČR vyskytly i extrémní úhrny srážek, které způsobily další ztráty na kvalitě a výnosu zejména u třešní.


Ivana Kršková, tisková mluvčí

Přílohy:

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock