Bezpečnost potravin

Skladování neoznačeného masa a produktů rybolovu v tržnici SAPA

Vydáno: 2. 2. 2017
Autor: SVS

Informace SVS ze dne 1. 2. 2017.

Veterinární inspektoři SVS zjistili v prodejně sp. GRANTITUDE House s.r.o. v areálu asijské tržnice SAPA v Praze 4 při kontrole ve spolupráci s Policií ČR v mrazírenských boxech, umístěných na prodejní ploše, skladování 50 kg neoznačeného zmrazeného vepřového masa a produktů rybolovu, u nichž nebyl doložen původ.

Maso bylo neoznačené, balené v igelitových sáčcích, taškách a ve strečové fólii a jevilo známky smyslových změn (okorání povrchu, vymrzlost) a částečně i okusu hlodavci. Byl vydán okamžitý zákaz uvádění do oběhu a nařízeno neškodné odstranění na náklad kontrolované osoby. Maso bylo znehodnoceno barvou.
Případ bude dále řešen ve správním řízení. Provozovateli hrozí, za uvádění zdravotně závadných potravin do oběhu, sankce až do výše 10 milionů Kč.

Zdroj: SVS