Bezpečnost potravin

SILVER AXE VIII: 2 040 tun zadržených nelegálních pesticidů a 21 podezřelých osob zatčeno v rámci celosvětové operace

Vydáno: 12. 10. 2023
Autor: Europol

Osmá každoroční společná akce veřejného a soukromého sektoru přinesla dosud největší objem zabavených padělaných nebo nelegálních pesticidů.

Silver Axe VIII, každoroční operace Europolu zaměřená na padělané nebo nelegální pesticidy, probíhala od 23. ledna do 28. dubna 2023 a zapojily se do ní donucovací orgány z 33 zemí (všech členských států EU a šesti třetích zemí). Operaci podpořily Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE), Evropské sdružení pro ochranu rostlin a CropLife Europe. Celkem donucovací orgány zabavily 2 040 tun padělaných nebo nelegálních pesticidů, zatkly 21 podezřelých osob a zlikvidovaly několik výrobních zařízení používaných k padělání pesticidů.

Během operace byly zjištěny kriminální trendy v oblasti přípravků na ochranu rostlin, které se objevují na černém trhu EU. Tyto trendy zahrnují prodej padělků, zakázaných výrobků a neregulovaného dovozu – online i offline. Zúčastněné orgány prováděly inspekce na pozemních a námořních hranicích, na vnitrozemských tržištích, u poskytovatelů balíkových služeb a na internetových tržištích. Případy zneužívání nelegálních pesticidů při obchodování s nimi sahají od obchodování s padělanými nebo nesprávně označenými výrobky až po nelegální dovoz zakázaných látek. Zatímco Asie a jižní Asie zůstávají primárními zdrojovými regiony pro nelegální pesticidy, velká část výroby a konečné úpravy se uskutečňuje v EU.

Ničivé účinky na ekosystémy

Průmysl ochrany rostlin je vysoce regulovaný a přípravky na ochranu rostlin patří mezi nejvíce kontrolované produkty na světě. Neregulované látky mohou být mimořádně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví. Používání levnějších, nelegálních a nevyhovujících produktů vedlo k devastaci polí a dalších ekosystémů, jako jsou včelí populace. Padělané a nelegální přípravky na ochranu rostlin mají navíc negativní dopad na hospodářství EU a pověst legitimních zúčastněných stran v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. Spolupráce mezi veřejnými orgány a zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru bude i nadále stavět na dosud dosažených společných úspěších.

Catherine De Bolleová, výkonná ředitelka Europolu, uvedla:

„Operace Silver Axe díky svému neúnavnému úsilí nejen zabavila téměř 7 000 tun nelegálních a padělaných pesticidů, ale také zdůraznila vysoké náklady na nepovolené přípravky na ochranu rostlin. Tyto utajované chemikálie mohou mít nízkou cenu, ale vybírají si vysokou daň na životním prostředí, veřejném zdraví, živobytí v zemědělství, a dokonce i na dobrých životních podmínkách našich životně důležitých včelstev. Odstraněním těchto neregulovaných hrozeb z trhu přispíváme k bezpečnější a zdravější budoucnosti občanů EU a dokládáme sílu spolupráce při ochraně toho, na čem záleží nejvíce.“

João Negrão, výkonný ředitel Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), uvedl:

„Škody způsobené nelegálními pesticidy jsou děsivé a jednoznačně vyžadují úzkou spolupráci mezi všemi stranami. Operace Silver Axe znovu prokázala, jak účinná a nezbytná je koordinovaná akce v boji proti tomuto nezákonnému obchodu, a to nejen proto, aby se zabránilo hospodářským ztrátám a ztrátám pracovních míst v průmyslu, ale především aby se ochránili naši občané a životní prostředí.“

Ville Itälä, generální ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), uvedl:

„Pašování pesticidů je hrozbou pro evropské spotřebitele a životní prostředí. Je důležité, aby produkty, jako jsou pesticidy, zůstaly přísně regulovány a abychom zůstali ostražití. Operace Silver Axe spojila odborné znalosti a zdroje úřadu OLAF, Europolu a mnoha dalších partnerů s cílem chránit naše občany, naše zemědělce a naše životní prostředí.“

Olivier de Matos, generální ředitel CropLife Europe, řekl: 

„Padělané a nelegální pesticidy podkopávají cíle Zelené dohody a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. Mají dopad na hospodářství EU a pověst zúčastněných stran v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. Intenzivnější spolupráce zapojených stran bude i nadále stavět na dosud dosažených úspěších.“

Celkem 6 961 tun nelegálních pesticidů zadržených od Silver Axe I

Operace Silver Axe byla původně vytvořena s cílem koordinovaně reagovat na nebezpečný obchod s nelegálními pesticidy. K dnešnímu dni vedlo úsilí veřejného i soukromého sektoru k zabavení 6 961 tun nelegálních pesticidů během posledních osmi operací Silver Axe.

Europol operaci koordinoval, usnadňoval výměnu informací a poskytoval operativní a strategickou analytickou podporu. Kromě toho specialisté Europolu s mobilní kanceláří a forenzní odborníci poskytovali podporu vnitrostátním donucovacím orgánům.

Zúčastněné členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

Zúčastněné země mimo EU: Austrálie, Brazílie, Švýcarsko, Ukrajina, Spojené království, Spojené státy americké

Zúčastněné agentury:

Europol, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE), Evropské sdružení pro ochranu rostlin (ECPA), CropLife Europe

Zdroj: Europol