Bezpečnost potravin

Shrnutí výsledků monitoringu nabídky možností stravování v ZŠ na území hlavního města Prahy:

Vydáno: 10. 3. 2017
Autor: HS hlavního města Prahy

Většina nabízeného sortimentu v pražských školních bufetech před platností „pamlskové“ vyhlášky by neodpovídala stanoveným nutričním ukazatelům zejména kvůli vysokému obsahu cukru.

Výsledky Monitoringu nabídky možností stravování v základních školách – automaty a bufety 2016

V roce 2016 bylo na základě pokynu Hlavního hygienika ČR provedeno cílené šetření ve 372 základních školách na území Česka. Hygienici hodnotili sortiment školních bufetů a automatů. Komplexní výsledky těchto šetření uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR v závěrečné zprávě „Monitoring nabídky možností stravování v základních školách – automaty a bufety 2016“. V plném znění je tato zpráva dostupná na webu Ministerstva zdravotnictví ČR zde: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/monitoring-nabidky-moznosti-stravovani-v-zakladnich-skolach-automaty-a-bufety-_13394_5.html.  

Na území hlavního města Prahy bylo ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedeno šetření v celkem 30 školských bufetech, což představuje 30 % bufetů umístěných v základních školách na území Prahy a odborní zaměstnanci HSHMP prověřili přes 1260 nabízených položek. „Cílem tohoto sledování bylo získání vhodných dat o dostupnosti a nabídce potravin a nápojů ve školních bufetech a nápojových či potravinových automatech umístěných v základních školách,“ říká Jan Jarolímek, ředitel pražské hygieny a zdůrazňuje, že nešlo o náhodný výběr. „Při výběru byly preferovány ty, které měly co nejširší nabídku potravin,“ dodává Jarolímek. „Kontrola pražských škol byla učiněna v souladu s metodikou ministerstva. Znamená to, že šlo o základní školy, ve kterých byla umístěna pokud možno obě prodejní zařízení – bufet i některý z prodejních automatů,“ uvádí Blanka Kučerová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých. V Praze se tak hygienici zaměřili na celkem 30 školských zařízení.  

Zmiňovaný úkol Hlavního hygienika ČR byl realizován ještě před vydáním takzvané „pamlskové“ vyhlášky – tedy vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, vydané k provedení § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.  

Obdobné sledování – na území Česka – bylo již uskutečněno v letech 2011 a 2014.  

Shrnutí výsledků celorepublikového sledování:

 • Ve sledovaném období 2016 nedošlo oproti předchozím šetřením k podstatné změně sortimentu potravin;
 • v nabídce stále převažovaly slazené nápoje, cukrovinky, slané chuťovky, jemné pečivo a balené trvanlivé mlýnské výrobky;
 • počet nápojů obsahující kofein, chinin či energetický nápoj, které nejsou vhodné pro děti, mírně stoupl (v 5,1 % automatů a v 3,3 % bufetů);
 • i nadále byly v automatech nabízeny nápoje s kofeinem (v 83 % automatů);
 • v  9,6 % všech automatů na chlazené nápoje (a v 22,6 % bufetů) byly rovněž zjištěny nápoje s obsahem kofeinu.

 

Shrnutí výsledků na území hlavního města Prahy:

 • Za nevyhovující nabídku z důvodů vyššího obsahu cukru bylo možné nyní označit 62 % položek potravin a nápojů;
 • nepotvrdila se předpokládaná nabídka solených pochoutek – bylo jich nalezeno pouze 8 % z kategorie pekárenských a mlýnských výrobků;
 • bufety ovšem nenabízely dostatek mléčných výrobků – pouze 23 % z nich;
 • nabídka ovoce a zeleniny byla rovněž mizivá (jen 10 % bufetů);
 • pozitivní bylo zjištění, že většina provozovatelů měla v sortimentu obložené pečivo (87 % z kontrolovaného vzorku). V polovině případů byla taková svačina připravována na místě a většinou vyhovovala požadavkům na množství tuku; 
 • neslazené nápoje nechyběly nikde;
 • ve vybraném vzorku nebyl objeven žádný energetický nápoj, ani nápoj s kávou. Nález v automatech odpovídal nálezu celorepublikovému. Byla zjištěna nabídka kávy dostupné dětem.

HSHMP má za to, že zjištěné skutečnosti zásadně podporují význam, důležitost a aplikaci vyhlášky, která omezuje prodej a reklamu nevhodných potravin ve školách s povinnou školní docházkou. Z šetření vyplývá, že většina nabízeného sortimentu v pražských školních bufetech před platností „pamlskové“ vyhlášky by neodpovídala stanoveným nutričním ukazatelům zejména kvůli vysokému obsahu cukru.   

V Praze překvapila pestrá nabídka obloženého pečiva. Ovšem jen 3 pražské školní bufety ze sledovaných 30 nenabízely dětem žádné sladkosti (10 % bufetů z kontrolního vzorku).  

V Praze 8. 3. 2017  

RNDr. Jan Jarolímek, MBA   
ředitel

Zdroj: HSHMP