Bezpečnost potravin

Seznam vstupních míst pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly

Vydáno: 29. 8. 2014
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ vydává Seznam vstupní míst pro provádění rostlinolékařské kontroly v ČR.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává Seznam vstupních míst pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly v České republice.

Dovoz rostlin a rostlinných produktů a jiných předmětů, představuje určitý objem, který je dovážen na území ČR ze třetích zemí. Dovozní rostlinolékařskou kontrolou se rozumí kontrola dokladů, kontrola totožnosti zásilky, kontrola zdravotního stavu a kontrola, že se nejedná o rostliny nebo rostlinné produkty, u kterých je zakázáno je dovážet a přemísťovat na území Evropské unie.

 

Zdroj:  ÚKZÚZ