Bezpečnost potravin

Seznam potravinářských předpisů EU – 2. část

Vydáno: 7. 4. 2013
Autor: sukova1

Číselná označení, vybraných potravinářských předpisů EU, jejich názvy a odkazy na Věstník EU - stav k 31. 12. 2011 (1. část: obecné kapitoly, 2. část: jednotlivé komodity).

Následující seznam je určen k orientaci v legislativě EU a zahrnuje nejvýznamnější směrnice, nařízení, rozhodnutí, příp. doporučení týkající se bezpečnosti a jakosti potravin. Nejsou zahrnuty předpisy zaměřené na ekonomické záležitosti (cla, podpory, dovozní a vývozní licence a kvóty, jednotkové ceny apod.), kterých je velké množství, jsou velmi specifické a velmi často se mění. 

Seznam je rozdělen do dvou částí:
Část 1 – Horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin
Část 2 – Komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

V každé této části jsou názvy vybraných předpisů uvedeny v tematicky uspořádaných přílohách (otevřít kliknutím).

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné znění předpisů (nyní již i v češtině) lze najít v Úředním věstníku ES (Official Journal EC) v tištěné nebo elektronické formě nebo v databázi ES na základě znalosti čísla příslušného předpisu nebo podle dalších parametrů (slovo, datum vydání aj.).

SEZNAM PŘEDPISŮ

1. část. Horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

2. část. Komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

Příloha 17: MASO A MASNÉ VÝROBKY
17.1 Hygiena masa uvnitř Společenství
17.2 Klasifikace a dělení jatečných těl
17.3 Označování masa a masných výrobků

Příloha 18: DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

Příloha 19: RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
19.1  Obecná opatření
19.2  Regulace rybolovu
19.3  Obchodní normy pro produkty rybolovu a výrobky z nich

Příloha 20: MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
20.1 Opatření pro mléko a mléčné výrobky
20.2 Metody analýzy mléka a mléčných výrobků (kromě kaseinů)
20.3 Požadavky na roztíratelné tuky
20.4 Požadavky na kaseiny a kaseináty

Příloha 21: JEDLÉ OLEJE
21.1 Požadavky na olivový olej
21.2 Kyselina eruková/
21.3 Jiné jedlé oleje

Příloha 22: OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
22.1 Ovoce a zelenina a skořápkové plody
22.2 Podpora ovoce a zeleniny
22.3 Zpracované ovoce a zelenina (včetně sušeného a šťáv) 

Příloha 23: OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH 

Příloha 24: CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
24.1 Cukr, glukóza, isoglukóza
24.2 Med a včelí produkty
24.3 Kakao a čokoládové výrobky 

Příloha 25: KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

Příloha 26: PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

Příloha 27: LIHOVINY –metody měření

Příloha 28: VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
28.1 Pravidla pro výrobu vín a organizaci trhu (enologické postupy, označování, odchylky při dovozu vín apod.)
28.2 Pravidla pro aromatizované nápoje a koktejly s obsahem vína
28.3 Obchodování s třetími zeměmi