Bezpečnost potravin

Seznam potravinářských předpisů EU – 2. část

Vydáno: 2. 4. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Číselná označení, vybraných potravinářských předpisů EU, jejich názvy a odkazy na Věstník EU - stav k 31. 12. 2011 (1. část: obecné kapitoly, 2. část: jednotlivé komodity).

Následující seznam je určen k orientaci v legislativě EU a zahrnuje nejvýznamnější směrnice, nařízení, rozhodnutí, příp. doporučení týkající se bezpečnosti a jakosti potravin. Nejsou zahrnuty předpisy zaměřené na ekonomické záležitosti (cla, podpory, dovozní a vývozní licence a kvóty, jednotkové ceny apod.), kterých je velké množství, jsou velmi specifické a velmi často se mění.

Seznam je rozdělen do dvou částí:

Část 1 – Horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

Část 2 – Komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

V každé této části jsou názvy vybraných předpisů uvedeny v tematicky uspořádaných přílohách (otevřít kliknutím).

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

 

Plné znění předpisů (nyní již i v češtině) lze najít v Úředním věstníku ES (Official Journal EC) v tištěné nebo elektronické formě nebo v databázi ES na základě znalosti čísla příslušného předpisu nebo podle dalších parametrů (slovo, datum vydání aj.). 

 

SEZNAM PŘEDPISŮ

1. část. Horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

2. část. Komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

Příloha 17:  MASO A MASNÉ VÝROBKY

17.1  Hygiena masa uvnitř Společenství
17.2   Klasifikace a dělení jatečných těl
17.3   Označování masa a masných výrobků

Příloha 18:  DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

Příloha 19:  RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

19.1  Obecná opatření
19.2  Regulace rybolovu
19.3  Laboratoře, inspekce, metody analýzy
19.4   Obchodní normy pro produkty rybolovu a výrobky z nich

Příloha 20:  MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

20.1   Opatření pro mléko a mléčné výrobky
20.2   Metody analýzy mléka a mléčných výrobků (kromě kaseinů)20.3   Požadavky na roztíratelné tuky 
20.4   Požadavky na kaseiny a kaseináty

Příloha 21: JEDLÉ OLEJE

21.1  Požadavky na olivový olej
21.2  Kyselina eruková
21.3  Jiné jedlé oleje

Příloha 22:  OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

22.1   Ovoce a zelenina a skořápkové plody
22.2   Podpora ovoce a zeleniny
22.3  Zpracované ovoce a zelenina (včetně sušeného a šťáv)

Příloha 23:  OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

Příloha 24: CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

24.1  Cukr, glukóza, isoglukóza
24.2  Med a včelí produkty
24.3  Kakao a čokoládové výrobky

Příloha 25:  KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

Příloha 26:  PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

Příloha  27:  LIHOVINY –metody měření

Příloha 28: VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

28.1  Pravidla pro výrobu vín a organizaci trhu (enologické postupy, označování, odchylky při dovozu vín apod.)
28.2  Pravidla pro aromatizované nápoje a koktejly s obsahem vína
28.3  Obchodování s třetími zeměmi