Bezpečnost potravin

Šetření ohniska způsobeného bakterií Listeria monocytogenes spojeného s rybími produkty

Vydáno: 13. 12. 2023
Autor: KM EFSA

Dne 13. prosince 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné rychlé hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Listeria monocytogenes původem z rybích produktů (Prolonged multi-country cluster of Listeria monocytogenes ST155 infections linked to ready to eat fish products). Hodnocení je doprovázeno stručnou zprávou s názvem „Propuknutí ohniska Listeria monocytogenes ve více zemích spojené s rybími produkty“, která je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

V právě zveřejněném rychlém hodnocení říkají odborníci z EFSA a ECDC, že pravděpodobným zdrojem pokračujícího ohniska bakterie Listeria monocytogenes ve více zemích jsou rybí produkty určené k přímé spotřebě, zejména uzený losos.

V letech 2022 až 2023 ohnisko zasáhlo Rakousko, Belgii, Itálii, Německo a Nizozemsko, přičemž bylo hlášeno 17 případů a dvě úmrtí. Infekce se vyskytly hlavně u starších lidí. Historicky byly zjišťovány případy u lidí související s tímto ohniskem již od roku 2011.

Pokročilé techniky molekulární typizace identifikovaly variantu Listeria monocytogenes, která byla detekována ve většině případů z let 2022-2023. Analýza údajů naznačuje spojení se dvěma provozovnami v Litvě ve stejném období. Bylo zjištěno, že tato zařízení uvedla na maloobchodní trhy v Německu a Itálii kontaminované rybí produkty. V litevském závodě byla výroba zastavena, což pravděpodobně snižuje riziko infekcí. Údaje týkající se distribuce kontaminovaných produktů v Rakousku, Belgii a Nizozemsku v současné době nejsou k dispozici.

Odborníci úřadu EFSA a ECDC tvrdí, že k identifikaci původu kontaminace je zapotřebí další šetření. To umožní vnitrostátním orgánům provádět cílené kontrolní akce a zmírňující opatření. Odborníci také doporučují dodržovat správnou výrobní praxi, hygienická pravidla a účinnou kontrolu teploty v celém řetězci výroby, distribuce a skladování potravin, včetně domácností. Spotřebitelům se doporučuje udržovat nízké teploty v chladničce, aby se zabránilo potenciálnímu množení bakterií, jako je Listeria, které by mohly být přítomny v potravinách určených k přímé spotřebě.

Společné hodnocení úřadu EFSA a ECDC týkající se šetření případů způsobených bakterií Listeria mnocytogenes lze nalézt na adrese:

Zdroj: EFSA