Bezpečnost potravin

Setkání vedoucích rostlinolékařských úřadů Evropské unie v Praze

Vydáno: 18. 10. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ve dnech 17. až 19. října 2022 probíhá v Praze, v rámci českého předsednictví v Radě EU, třídenní neformální setkání vedoucích nejvyšších rostlinolékařských autorit Evropské unie. Setkání organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je národní organizací ochrany rostlin v České republice. Na programu je diskuze o strategických tématech v oblasti ochrany zdraví rostlin.

Setkání v pražském hotelu Vienna House Diplomat se účastní  41 vedoucích národních organizací ochrany rostlin členských států EU, zástupců Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. Hlavní rostlinolékařští úředníci v Praze jednají zejména o přípravě pohotovostních plánů EU rychlé reakce v případě zavlečení prioritních karanténních škůdců a chorob rostlin do EU.  

Na seznamu prioritních škodlivých organismů rostlin EU je dvacet škůdců a původců chorob, které po svém zavlečení a rozšíření v EU mohou působit devastující hospodářské škody nejen na zemědělské a lesnické produkci, ale mohou významně ohrozit biodiverzitu a narušit životní prostředí. Harmonizovaná unijní preventivní opatření proti jejich zavlékání a rychlá účinná opatření při jejich případném prvním záchytu jsou zásadní pro jejich úspěšné vymýcení. Několik z těchto nebezpečných škůdců a chorob se již na území Evropské unie vyskytlo, v České republice dosud nebyl jejich výskyt zjištěn. 

Podle ředitele ÚKZÚZ Daniela Jurečky jsou dalšími důležitými tématy setkání analýza záchytů karanténních škůdců a původců chorob v EU, a program auditů Evropské komise nad plněním rostlinolékařských požadavků ze strany třetích zemí při dovozu rostlin do EU. Očekává se rovněž diskuze o možnostech většího vlivu EU na fytosanitární dění v evropském a středozemním regionu.  

Výsledky diskuzí z tohoto neformálního setkání budou využity při následných jednáních v pracovních skupinách Rady EU. 

Součástí setkání je návštěva pěstitele sadby zelenin, hrnkovaných a záhonových květin ve středních Čechách, kde proběhne diskuze o praktických otázkách ochrany rostlin, včetně připojování rostlinolékařských pasů k dodávkám rostlin v rámci vnitřního trhu v EU. Účastníci si prohlédnou skleníkové pěstební prostory a seznámí se se zásadami fytosanitární prevence, které jsou  v podniku uplatňovány. 

Kromě organizace neformálního jednání hlavních rostlinolékařských úředníků EU v Praze řídí fytosanitární tým ÚKZÚZ, v rámci českého předsednictví, tři pracovní skupiny Rady EU. Zde se zejména aktuálně řeší rozsah změn fytosanitární legislativy EU v oblasti kontrol dovozu rostlin a systému rostlinolékařských pasů.

Práce českého předsednictví se však v oblasti zdraví rostlin dotýká také velmi horizontálních témat, jako je např. otázka fytosanitární regulace námořních kontejnerů, používaných k přepravě zboží po celém světě.  

 

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ