Bezpečnost potravin

Seminář Zpracování mléka na ekofarmách

Vydáno: 29. 8. 2018
Autor: MZe

Seminář se koná 15. 9. 2018 v Mikulově.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Ministerstvo zemědělství Vás zvou na seminář ZPRACOVÁNÍ MLÉKA NA EKOFARMÁCH – OD LEGISLATIVY AŽ PO DISTRIBUCI ZÁKAZNÍKŮM v rámci Projektu Ministerstva zemědělství NA PODPORU PRODUKCE A ODBYTU BIOMLÉKA, který se koná 15. 9. 2018 v Mikulově.   

PROGRAM:
9:00 – 9:15 Prezence
9:15 –13:00 Praktická část* – Ing. Petra Pajasová – sýrařka a lektorka
– výroba Tylžského sýru

Teoretická část* – Ing. Ivan Hrbek, poradce pro EZ
– nová legislativa faremního zpracování
– metodická příručka MZE pro faremní a řemeslné zpracování mléka, tradiční způsoby zpracování mléka, podniky s malým objemem výroby, podniky v oblastech s omezujícími zeměpisnými podmínkami, pojízdné a přechodné prostory
– označování mléčných výrobků, nové definice některých výrobků
– uvádění mléčných výrobků na trh, marketing

13:30 – 16:00 Exkurze do sýrárny Farma Pálava, s.r.o. (přesun vlastními auty)

* Teoretická a praktická část se budou prolínat

 
Přihlášky posílejte na jan.smesny@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 606 040 999. Seminář je bezplatný, dopravu si hradí každý účastník sám. Občerstvení v BIO kvalitě zajištěno. 

Příloha

Zdroj: eAGRI