Bezpečnost potravin

Seminář: Změny rostlinolékařských postupů při výrobě a obchodu s rostlinami trvalých kultur určených k pěstování podle legislativy EU

Vydáno: 7. 2. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Seminář se koná 18. 2. v Praze a 19. 2. 2020 v Brně.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá odborný seminář
Změny rostlinolékařských postupů při výrobě a obchodu s rostlinami trvalých kultur určených k pěstování podle nové legislativy Evropské unie

18. 2. 2020 Praha Ministerstvo zemědělství      
19. 2. 2020 Brno Hotel Slavia

P r o g r a m

10.00     Zahájení semináře
             
Michal Hnízdil, ÚKZÚZ
10.10    Účel a rámcový obsah nové fytosanitární legislativy
             
Michal Hnízdil, ÚKZÚZ
10.30    Povinnosti provozovatelů dle nové fytosanitární legislativy                    
             Petr Kapitola
/ Táňa Klailová, ÚKZÚZ
11.00    Registrace subjektů a proces oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
            
Monika Rubešová, ÚKZÚZ
11.25    Šetření před vydáváním rostlinolékařských pasů jako součásti uznávacího řízení pro 
             rozmnožovací materiál trvalých kultur

             Petr Boleloucký, ÚKZÚZ
12.15    Přestávka s občerstvením

12.45    Šetření před vydáváním rostlinolékařských pasů pro okrasné rostliny a lesní dřeviny
             Petr Kapitola / Táňa Klailová, ÚKZÚZ
13.10    Diskuze

13.30    Závěr a ukončení semináře

 

V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti na emailovou adresu eventy@ukzuz.cz do 16. 2. 2020. Prosíme o uvedení Vašeho jména, názvu podniku a výběr místa (Praha/Brno).

Akce je bez účastnického poplatku, občerstvení zajištěno.

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ