Bezpečnost potravin

Seminář „Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně“ v Praze

Vydáno: 10. 10. 2017
Autor: ICBP MZe

Seminář pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ se bude konat 16. října 2017 v Praze.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství
ve spolupráci s Životním vzděláváním, z. s.
pořádá pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ
seminář
„Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně“

Kdy: 16. října 2017, 9:30–13:30 hod.
Kde: Dům zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2
Seminář je akreditovaný MŠMT pod č. j. MSMT-10409/2016-1-412

Seminář proběhne za účasti ředitelky Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství Ing. Jitky Götzové.
Po úvodním zahájení a představení vzdělávacích aktivit Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství se účastníci semináře rozdělí na dvě skupiny. První skupina bude formou workshopu seznámena s výukovým programem „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky 1. stupně ZŠ. Tento výukový program je zpracován do konkrétních modulů pro užití v interaktivních tabulích.  

Druhá skupina pedagogů bude seznámena s výukovým programem „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro 2. stupeň ZŠ, pracovními sešity k výukovému programu a s obsahem a možnostmi webových stránek www.viscojis.cz/teens.

Seminář je hrazen z rozpočtu Ministerstva zemědělství, více informací najdete v pozvánce na seminář.

Kontakt na organizátora:
Životní vzdělávání, z. s., www.zivotnivzdelavani.cz, tel.: 605 961 570
Přihlášení na www.zivotnivzdelavani.cz/seminare 

Zdroj: zivotnivzdelavani.cz