Účast na semináři se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními.

 

Zdroj: PK ČR