Bezpečnost potravin

Seminář: Škodlivé organismy ve skladech – riziko pro bezpečné potraviny

Vydáno: 31. 5. 2012
Autor: MZe

Seminář se koná 27. 6. 2012 v budově Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství České republiky, společně s Českou společností rostlinolékařskou a Českomoravským sdružením organizací zemědělského zásobování a nákupu, pořádá odborný seminář na téma:

ŠKODLIVÉ ORGANISMY VE SKLADECH – RIZIKO PRO BEZPEČNÉ POTRAVINY

Seminář se koná dne 27. června 2012 v budově Ministerstva zemědělství, sál č. 101, I. poschodí; Praha 1, Těšnov 17

Seminář je určen pro pracovníky zemědělské prvovýroby, organizace zajišťující skladování zemědělských rostlinných substrátů včetně organizací skladujících rostlinné komodity pro potřeby potravinářského průmyslu. Cílem tohoto semináře je poskytnout nové informace z oblasti ochrany proti škodlivým organismům ohrožujícím skladované produkty a jejich rizik pro lidi a zvířata, s vazbou na bezpečné potraviny a krmiva.

Z obsahu semináře:
– 10 let existence EFSA a jeho úloha v oblasti ochrany zdraví rostlin
– Ohrozí výskyt fuzarióz v obilovinách kvalitu potravinářských surovin a krmiv v letošním roce?
– Zamořenost skladů skladištními škůdci v ČR a EU – významné riziko pro konzumenta
– Zoonózy jako riziko pro potraviny rostlinného původu
– Roztoči – vážné nebezpečí pro konzumenta
– Racionální ochrana skladů a skladovaných rostlinných substrátů
– Skladištní škůdci – možnosti ochrany

Akce je bez vložného.
Závaznou přihlášku zašlete poštou nebo e.mailem: cmsozzn@cmsozzn.cz nebo sekretariat@rostlinolekari.cz  nejpozději do 25. června 2012.

Pozvánka na seminář (pdf, 165 kB)