Bezpečnost potravin

Seminář Prosazování zdravého životního stylu „výživy a pohybu“

Vydáno: 16. 3. 2012
Autor: MZe

Seminář se uskuteční dne 20. 3. 2012 v budově MŠMT.

Seminář  Prosazování zdravého životního stylu „výživy a pohybu“ do výchovy školních dětí  se uskuteční dne 20. 3. 2012 od 9,00 v budově Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, zasedací místnost 081 C.

Seminář pořádá MŠMT ve spolupráci se Společností pro výživu a.s.. Záštitu nad seminářem převzal MUDr. M. Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví.

Prosíme o včasné potvrzení účasti na sekretariát odboru 25 MŠMT, na e-mail: radova @msmt.cz, kapacita zasedací místnosti je limitována.

Pozvánka na seminář

Z programu:
Proč byl vyhlášen den boje proti dětské obezitě
Výživa školních dětí z pohledu Ministerstva zdravotnictví
Výkon státního zdravotního dozoru orgánem ochrany veřejného zdraví v oblasti školního stravování
Výchova ke správným stravovacím návykům ve školním curriculu a přípravě
učitelů  
Posilování řídících kompetencí vedoucích školních jídelen
Výživa ve výchově ke zdraví
Škola a  školní jídelna
Hravě žij zdravě
Zdravá abeceda
Zdravý životní styl očima dětí
Školní mléko a Ovoce do škol
Škola plná zdraví, škola se hýbe
Projekt zdraví – Juniorský maratón
Soutěž  „Sapere vědět jak žít“