Bezpečnost potravin

Seminář Postavení a poslání EFSA v EU a spolupráce s nevládními organizacemi

Vydáno: 20. 10. 2011
Autor: MZe

Seminář se uskuteční 25. 10. 2011 na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

České Ministerstvo zemědělství a slovenské Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  uspořádají společně se svými koordinační místy pro vědeckou a technickou spolupráci s Evropským úřadem bezpečnosti potravin (Focal Points EFSA) seminář týkající se postavení a poslání EFSA v Evropské unii, spolupráce s nevládními organizacemi a činnosti českého Koordinačního místa a slovenského Kontaktného bodu pro spolupráci s EFSA.

Cílem semináře je seznámit zástupce těchto organizací s posláním a způsoby práce EFSA a s možnostmi spolupráce úřadu s členskými státy Evropské unie a nevládními organizacemi.

Seminář, který se uskuteční 25. října 2011 na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, je určen pro nevládní organizace působící v oblasti potravinářství, především pro spotřebitelská sdružení, svazy a sdružení výrobců v potravinářském průmyslu.


Příloha
: Pozvánka na seminář Postavení a poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v EU a spolupráce s nevládními organizacemi (407 kB)