Bezpečnost potravin

Seminář POR a ochrana zdraví lidí

Vydáno: 29. 4. 2019
Autor: SZÚ

SZÚ pořádá seminář dne 13. 6. 2019.

SZÚ pořádá dne 13. 6. 2019 seminář, který je určen pro žadatele o hodnocení přípravků na ochranu rostlin (POR) včetně jejich použití z hlediska ochrany zdraví; tj. povolení, obnovení nebo změna povolení apod. přípravků pro profesionální i neprofesionální uživatele.

Termín konání: 13. 6. 2019 
     registrace účastníků 9:00 hod. – 9:30 hod.
     přednášky 9:30 hod. – 15:30 hod.

Místo konání: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10,
     budova č. 23, posluchárna v přízemí = zasedací místnost č. 5

Obsah semináře:

  • obecné požadavky na hodnocení přípravků na ochranu rostlin z hlediska ochrany zdraví – vyjasnění požadavků pro hodnocení v SZÚ
  • problematika hodnocení u jednotlivých okruhů (nejčastější problémy, novinky) – MATOX, OPEX, REZIDUA
  • řízení rizik z hlediska ochrany zdraví lidí a začlenění příslušných požadavků do nového formátu etikety podle vyhlášky č. 132/2018 Sb.

Účastníci mohou zaslat své dotazy, které souvisí s obsahem semináře nejpozději 3 týdny před akcí. Do programu pak budou zahrnuty podle uvážení jednotlivých přednášejících.

Přednáší: MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
zástupci jednotlivých hodnotitelských okruhů – MATOX, OPEX, REZIDUA

Počet účastníků semináře je omezen na maximálně 30 a zároveň na maximálně 3 z 1 organizace.
Počet akutálně volných míst: 30

Pozvánka a přihláška ke stažení: Seminar POR a zdraví 2019
Po přihlášení obdrží účastníci podklady k platbě e-mailem (tj. číslo účtu s variabilním symbolem). Poplatek je třeba zaslat před účastí na semináři.

Kontaktní osoby: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. zdenka.travnickova@szu.cz  tel: 267 082 673 a paní Naděžda Kellerová tel: 267 082 630.

 

Zdroj: SZÚ