Bezpečnost potravin

Seminář „Perspektivy českého potravinářství“ na Zemi živitelce

Vydáno: 2. 9. 2015
Autor: ICBP

Dne 28. 8. 2015 se konal na výstavě Země živitelka diskuzní seminář

Ministerstvo zemědělství, Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny, pořádalo na výstavě Země živitelka odborný diskuzní seminář na téma „Perspektivy českého potravinářství“. Seminář se konal za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky v pátek dne 28. srpna v pavilonu Z areálu Výstaviště České Budějovice, a. s.           

Seminář byl zaměřen na nejdůležitější  problémy českého potravinářství. Kromě ministra zemědělství  Ing. Mariana Jurečky, vystoupila se svou prezentací náměstkyně ministra zemědělství  pro řízení Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny, MUDr. Viera Šedivá; prezident Potravinářské komory ČR (PK ČR) a prezident Agrární komory ČR, Ing. Miroslav Toman, CSc., a ředitel pro programování a strategii PK ČR,  Ing. Miroslav Koberna, CSc. V panelové diskuzi vystoupili zástupci odborných útvarů Ministerstva zemědělství, dozorových orgánů a oborových svazů.

Panelová diskuze byla zaměřena na tato témata:

• Jaké dopady mají změny legislativy na výrobce potravin?
• Jaké jsou poznatky s fungováním dozoru nad trhem s potravinami po novele zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích?
• Jaké faktory ovlivňují konkurenceschopnost potravinářských podniků?

Program semináře:

Zahájení semináře Ing. Marianem Jurečkou,
ministrem zemědělství České republiky
Prezentace „Perspektivy českého potravinářství“

Prezentace MUDr. Viery Šedivé, náměstkyně ministra zemědělství pro řízení Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny

Úvodní vystoupení Ing. Miroslava Tomana, CSc., prezidenta Potravinářské komory ČR a prezidenta Agrární komory ČR

Prezentace „Faktory ovlivňující konkurenceschopnost potravinářského průmyslu“, Ing. Miroslava Koberny, CSc., ředitele pro programování a strategii Potravinářské komory ČR

Prezentace Ing. Martina Klanicy, ústředního ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Prezentace „Dozor Státní veterinární správy“, Doc. MVDr. Milana Maleny, Ph.D., ústředního ředitele Státní veterinární správy

Prezentace „Jaké faktory ovlivňují konkurenceschopnost mlékárenství“,
Ing. Jiřího Kopáčka, CSc., předsedy Českomoravského svazu mlékárenského

Prezentace Ing. Jaromíra Klouda, předsedy Českého svazu zpracovatelů masa

Prezentace „Jaké dopady mají změny legislativy na výrobce potravin?“
Ing. Jaromíra Dřízala, předsedy Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR

Prezentace Ing. Jana Teplého, obchodního ředitele MADETA, a.s.