Bezpečnost potravin

Seminář o GMO

Vydáno: 11. 10. 2012
Autor: berankova1

Seminář o GMO se bude konat 1. 11. 2012 v Praze 6.

Seminář o GMO (veřejná schůze ČK GMO) pořádaný ve spolupráci s VŠCHT a NTK se bude konat ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v 13:00 hod v Národní technické knihovně (Ballingův sál, Technická 6, Praha 6). 

Program:
Zahájení: Mgr. Ivana Picková, vedoucí oddělení komunikace VŠCHT
                Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru environmentálních rizik a 
                ekologických škod, MŽP
1. Přehled činnosti České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými 
    organismy a genetickými produkty (ČK GMO) za uplynulý rok
    prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV, předseda ČK GMO
2. Činnost Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a
    krmiva
    Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., SZÚ, místopředseda Vědeckého výboru
3. Stručná informace o GMO Panelu Evropského úřadu pro bezpečnost
    potravin (EFSA)
    RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., VÚRV, členka GMO Panelu EFSA    
4. Nové techniky šlechtění rostlin, posuzované na úrovni EU
     RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., VÚRV
5. Použití geneticky modifikovaných mikroorganismů v průmyslu, farmacii a 
    medicíně
    Doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D., VFU Brno,
    MUDr. Soňa Peková, PhD., Laboratoře CHAMBON s.r.o.
    RNDr. Jaroslav Maršálek, CSc., MBÚ AV
6. Novinky v použití geneticky modifikovaných mikroorganismů
    Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., Ústav biochemie a mikrobiologie,  
    VŠCHT  

Pozvánka