Bezpečnost potravin

Seminář o chemických a biologických kontaminantech v potravinách a zemědělských komoditách

Vydáno: 9. 12. 2011
Autor: berankova1

V budově Ministerstva zemědělství se uskuteční 14. prosince 2011 seminář „Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy“.

Odborná část semináře se bude mimo jiné týkat aktuálních chemických rizik v potravním řetězci, aktuálních problémů v mikrobiální kontaminaci potravin, aktuálních rizik kontaminantů skladištních škůdců v komoditách a potravinách, dále problematiky migrantů z kontaktních materiálů do potravin, rizik hlodavců jako kontaminantů potravin a zemědělských komodit, kontrol vstupů v kontextu bezpečnosti potravin a krmiv atd.

Úvod semináře „Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy“ bude patřit systému bezpečnosti potravin v České republice a Evropské unii a diskusní fórum tématu Problém reziduí pesticidů a dalších kontaminantů v ovoci a zelenině.

Vstup na seminář je zdarma.
Účast na semináři potvrďte nejpozději do 12. prosince 2011 elektronicky na adresu: frydova@vurv.cz.

Další informace týkající se přednášejících, programu a témat semináře jsou na přiložené pozvánce:

Pozvánka na seminář Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy (pdf, 210 kB)

Zdroj:  eAGRI