Bezpečnost potravin

Seminář: Novinky v oblasti genetických modifikací

Vydáno: 23. 4. 2012
Autor: berankova1

Seminář se bude konat 22. 5. 2012 v posluchárně VŠCHT v Praze 6.

Biotechnologická společnost, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT a Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT pořádají tradiční seminář: Novinky v oblasti genetických modifikací

Kdy:  v úterý 22. května 2012 od 13 hodin
Kde:  v posluchárně A I VŠCHT, Praha 6, Technická 3

Program:
Jan Káš, VŠCHT Praha:
Úvodní slovo
Radek Sedláček, ÚMG AV ČR v.v.i.:
Transgenní myší modely a encyklopedie funkce genů
Monika Baxa a Jan Motlík, ÚŽFG AV ČR v.v.i.:
Transgenní miniaturní prase jako model ke studiu Huntingtonovy choroby
Bohdan Schneider, Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i.:
Zvýšení afinity vazby mezi proteiny racionální mutací
Jan Káš, VŠCHT Praha:
Současný stav pěstování GM plodin ve světě a u nás
Závěr semináře

Pozvánka na seminář