Bezpečnost potravin

Seminář Nové technologie k ochraně skladovaných zásob před škůdci

Vydáno: 24. 3. 2022
Autor: VÚRV

Představení unikátního monitoringu dlouhodobých zásob a jejich případných škůdců proběhne 1. dubna 2022 na VÚRV.

Pozvánka na tiskové představení unikátního monitoringu dlouhodobých zásob a jejich případných škůdců 

Věděli jste, že ztráty na skladovaných komoditách způsobené škůdci mohou být až deset procent z celkového objemu? To je už zcela nezanedbatelná ztráta. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby proto vyslyšeli žádost Státního ústavu hmotných rezerv a vyvinuli nové technologie pro sledování těchto a dalších faktorů, které mohou ztráty na komoditách ovlivňovat. Tyto nové technologie, ale také další výsledky pětiletého bádání a analýz budou představeny 1. dubna 2022 dopoledne v sídle VÚRV v Drnovské ulici v Praze-Ruzyni. 

Jak je důležitá soběstačnost a zajištění státu v oblasti komodit a zásob, ukazuje v poslední době hned několik světových krizí. V letech 2016–2021 proběhl za podpory Ministerstva vnitra ČR výzkum Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv (obilnin, luštěnin), jehož výsledky vám badatelé na začátku dubna představí.

Během výzkumu bylo nejen komplexně zkoumáno dlouhodobé uchovávání potravin a zásob, ale také možnosti jejich ochrany proti škůdcům, mezi něž patří zejména hmyz. Byla tak vyvinuta unikátní technologie  monitorovací sondy, která pomocí akustických signálů odhalí nevítaného hmyzího návštěvníka nejen v big-bagu. Jak taková sonda společně s monitorovacím zařízením vypadá i funguje, bude prezentováno za účasti zástupců Státní správy hmotných rezerv.

‚‚Nová technologie slouží k monitorování 3 parametrů: aktivity skladištních hmyzích škůdců v komoditách pomocí akustických signálů, teploty a relativní vzdušné vlhkosti v mezizrnovém prostoru. Teplota a vlhkost jsou dva nejvýznamnější abiotické faktory ovlivňující (podporující či inhibující) vývoj hmyzích skladištních škůdců,‘‘ prozrazuje jeden z řešitelů výzkumu, ing. Radek Aulický, PhD.

 

Registrace na akci předem není vyžadována. 

 

Zdroj: VÚRV