Bezpečnost potravin

Seminář: Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh

Vydáno: 11. 2. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Seminář se koná 27. 2. 2020 v budově MZe.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá odborný seminář

Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh

v souvislosti se schválením nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003.


Cílem semináře je představit základní koncepci nového nařízení, požadavky na hnojivé výrobky a postup při jejich certifikaci, včetně uvedení konkrétních příkladů.

* Termín a místo setkání: 27. 2. 2020, budova MZe, Těšnov 65/17, Praha 1, místnost č. 400

* Registrace účastníků prostřednictvím e-mailu do 20. 2. 2020

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ