Bezpečnost potravin

Seminář na téma „Antimikrobiální rezistence“ u příležitosti Evropského antibiotického dne 2019

Vydáno: 3. 10. 2019
Autor: Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství

Seminář se uskuteční 18. listopadu 2019 v budově SVS.

U příležitosti Evropského antibiotického dne se v Praze uskuteční dne 18. listopadu 2019 jednodenní mezinárodní odborný seminář věnovaný tématice antimikrobiální rezistence, zodpovědnému zacházení s antibiotiky a rizikům spojeným s jejich nevhodným užíváním. Jaké jsou hrozby antimikrobiální rezistence a jak tento problém řešit jsou témata, s nimiž se může touto cestou seznámit odborná i širší veřejnost.

Seminář je uspořádán Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenské republiky, realizaci zajišťuje Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v České republice a Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA Slovenskej republiky.

Seminář se uskuteční v pondělí 18. listopadu 2019 v konferenčním sále Státní veterinární správy ČR, Slezská 100/7, 120 00 Praha – Vinohrady.

Se svými příspěvky vystoupí zástupce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, dále zástupci státní správy, příslušných dozorových orgánů, zdravotních ústavů a výzkumných organizací. Semináře se rovněž zúčastní i zástupci profesních organizací (Komora veterinárních lékařů ČR) nebo přímo praktičtí humánní a veterinární lékaři.

Vstup na konferenci je volný (bez poplatku), avšak po předchozí registraci. Registrace, resp. oznámení o účasti, zasílejte na e-mail: vladimir.brychta@mze.cz (221 81 2045). Kapacita sálu je omezena, proto doporučujeme včasnou registraci (upřednostněna bude včasná registrace do limitu kapacity sálu cca 100 osob).

Seminář se koná právě 18. listopadu, v den, který je označován jako Evropský antibiotický den s cílem zvýšit povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní k antibiotikům a také o uvážlivém využívání antibiotik.

 

 

 

Informace o Evropském antibiotickém dni: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/cs