Bezpečnost potravin

Seminář „Luštěniny a luskoviny pro zdraví člověka a půdy“

Vydáno: 7. 10. 2016
Autor: MZe

Informace MZe o uspořádané akci včetně prezentací přednášejících.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Společností pro výživu a Výzkumným ústavem potravinářským Praha uspořádalo dne 6. října 2016 seminář ke Světovému dni výživy (World Food Day), jež se slaví každoročně 16. října jako připomínka založení Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (16. října 1945).

Seminář „Luštěniny a luskoviny pro zdraví člověka a půdy“ se zaměřil v duchu oslav Mezinárodního roku luštěnin na význam luskovin v konvenčním i ekologickém zemědělství u nás i ve světě, na nutriční výhody luštěnin a jejich přínos pro výživu a také na otázky bezpečnosti potravin s luštěninami spojenými.

Celkem deset přednášejících z řady státních i nestátních institucí i soukromého sektoru prezentovalo informace týkající se tématu, ať už z pohledu nutričního, zemědělského či půdního (prezentace v příloze). Semináře se zúčastnilo více než 120 posluchačů a díky účasti širokého spektra zástupců odborné veřejnosti, nevládních organizací, ale i obchodních řetězců a studentů proběhla zpravidla po každém z témat zajímavá diskuze a výměna názorů.

Luštěniny mají nezastupitelné místo ve výživě člověka a jejich složení je prospěšné lidskému zdraví. Dobře zasytí, nemají mnoho kalorií, obsahují velké množství rostlinných bílkovin, antioxidantů, minerálních látek (vápník, draslík, hořčík a železo) a vitamínů. Využívají se k prevenci chronických onemocnění a obezity.

Pěstování luskovin také podporuje udržitelné zemědělství. Mimo jiné totiž vážou vzdušný dusík a zlepšují tak úrodnost půdy. Nezastupitelné místo mají proto v konvenčních osevních postupech i v ekologickém hospodářství jako vynikající předplodina, která snižuje spotřebu dusíkatých hnojiv.

Další informace o Mezinárodním roku luštěnin naleznete na http://www.fao.org/pulses-2016/en/.

hov

 

Přílohy

 

Zdroj: MZe