Bezpečnost potravin

Seminář Kvalitní a bezpečné české potraviny – příspěvky

Vydáno: 5. 9. 2013
Autor: ICBP

Seminář Kvalitní a bezpečné české potraviny se uskutečnil 30. srpna 2013 v rámci odborného doprovodného programu výstavy Země živitelka 2013.


Seminář „Kvalitní a bezpečné potraviny“ pořádala Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství ČR v rámci doprovodných programů na letošní výstavě Země živitelka.

Příspěvky, které byly prezentovány na semináři:

Program semináře
▪ Zahájení semináře (MUDr. Viera Šedivá, vrchní ředitelka Sekce 
                         potravinářských výrob, Úřad pro potraviny MZe)
▪ Aktuální změny oblasti potravinářské
legislativy (Ing. M. Štěpánek,     
   zástupce ředitele
Odboru legislativy potravinářské výroby a legislativy MZe)
                         
„Aktuální změny oblasti potravinářské legislativy“ (1,9 MB)
▪ Bezpečné potraviny na českém trhu
  (Ing. Jitka Götzová, ředitelka                                                       Odboru bezpečnosti potravin MZe)
                                     „Bezpečné potraviny na českém trhu“ (4,5 MB)
▪ Problematika kontrolní činnosti SZPI
  (Ing. M. Klanica, vrchní ředitel                                                              Sekce kontrolní a právní ÚI SZPI) 
                         
„Aktuální problematika kontrolní činnosti SZPI“ (0,6 MB)
▪ Aktuální problémy veterinární hygieny
(Doc. MVDr. M. Malena, Ph.D.,                                                                ústřední ředitel SVS ČR)
                   „Aktuální problematika veterinární kontroly potravin“ (0,1 MB)
▪ Podpora českých potravin
  (Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro                                programování a strategii Potravinářské komory ČR)       ▪ Klasa a regionální potraviny  (Mgr. Petr Milas, ředitel Odboru                                          administrace podpory kvalitních potravin SZIF)         
                 „Prezentace značek KLASA a Regionální potravina“ (0,2 MB)
▪ Diskuze, závěr semináře  (MUDr. Viera Šedivá, vrchní ředitelka Sekce
                                    potravinářských výrob, Úřad pro potraviny MZe)

Seminář byl zaměřen na podporu českých potravin, vystoupili zde vedoucí pracovníci Ministerstva zemědělství v čele s vrchní ředitelkou Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny Vierou Šedivou, dále představitelé českých dozorových orgánů i zástupci organizací, kteří v ČR realizují podporu kvalitních potravin.

Seminář byl určen především potravinářským odborníkům, kteří tak měli možnost získat nejnovější informace o situaci v sektoru potravin v ČR i v EU
a diskutovat o dalším směrování tohoto důležitého odvětví.

Zdroj:  Informační centrum bezpečnosti potravin MZe