Bezpečnost potravin

Seminář ke Světovému dni výživy „Zdravá výživa začíná na poli“

Vydáno: 27. 10. 2015
Autor: MZe

Seminář se uskutečnil 20. 10. 2015, k dispozici jsou prezentace k jednotlivým přednáškám semináře.

Výzkumný ústav potravinářský Praha ve spolupráci se Společností pro výživu pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR uspořádal v úterý 20. října 2015 seminář ke Světovému dni výživy, který jsme si připomněli 16. října jako 70. výročí založení organizace OSN pro výživu a zemědělství.

Téma letošního semináře ke Světovému dni výživy bylo vyjádřeno podtitulem „Zdravá výživa začíná na poli“, což odkazuje na letošní Mezinárodní rok půdy.

Prezentace k jednotlivým přednáškám naleznete pod odkazy níže na webové stránce Společnosti pro výživu.

Ing. Jaroslava Beneš Špalková (MZe)
Úvodní slovo

Ing. Michal Kulík (MZe)
Mezinárodní rok půdy 2015, Světový den výživy – aktuální informace z FAO

Ing. Miroslav Florián, Ph.D (ÚKZUZ)
Půda a potraviny, tušené i netušené souvislosti

Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.. (VÚMOP)
Současné trendy v ochraně půdy a zachování jejích produkčních schopností

Ing. Jitka Götzová (MZe)
Systém zajištění bezpečnosti potravin – farm to fork

Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. (ČZU)
Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Přírodní toxické a antinutriční látky

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany, chloristany

Prof. Ing. Daniela Pavlíková (ČZU)
Správná zemědělská praxe s ohledem na zajištění bezpečnosti potravin