Bezpečnost potravin

Seminář ke Světovému dni výživy (World Food Day)

Vydáno: 9. 10. 2014
Autor: MZe

Seminář se koná ve středu dne 22. října 2014 od 10.00 hod. v budově MZe ČR.

Seminář ke Světovému dni výživy

Datum: 22.10.2013  10:00
Místo konání: Budova MZe (Těšnov 17, 117 05, Praha 1),
                       velká zasedací místnost č. 400.
Organizátor: Ing. Ctibor Perlín, CSc. tel. 296 792 344, 737 287 019
Kontakt: Ing. Michal Kulík, odborný referent, tel. 221 812 002
               michal.kulik@mze.cz, Ministerstvo zemědělství
Tématické zaměření akce: Potraviny, výživa, zemědělství, FAO
Cílová skupina: Laická i odborná veřejnost

Výzkumný ústav potravinářský Praha ve spolupráci se Společností pro výživu pořádají pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR seminář ke Světovému dni výživy. Seminář se koná ve středu dne 22. října 2014 od 10.00 hod. v budově MZe ČR (Těšnov 17, 117 05, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400. Na seminář není nutno se předem registrovat. V případě dotazů se obraťte na uvedené kontaktní osoby.

Příloha: