Bezpečnost potravin

Seminář ke Světovému dni výživy se uskuteční 16. října

Vydáno: 1. 10. 2013
Autor: Ing. Ctibor Perlín, CSc.

Seminář se bude konat 16. října 2013 v budově Ministerstva zemědělství.

Výzkumný ústav potravinářský Praha ve spolupráci se Společností pro výživu pořádají pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR seminář ke Světovému dni výživy. Seminář se koná ve středu dne 16. října 2013 od 10.00 hod. v budově MZe ČR (Těšnov 17, 117 05, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400.

Program semináře:
Moderátoři: Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Ctibor Perlín, CSc.

Slavnostní zahájení: Ing. Jaroslava Beneš Špalková – náměstkyně ministra a předsedkyně Českého výboru pro spolupráci s FAO

MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D., 3. LF UK
Výživově ohrožené skupiny obyvatelstva v ČR a rizika neadekvátního příjmu potravin

MUDr. Petr Tláskal, CSc., Ing. Ctibor Perlín, CSc., Společnost pro výživu, VÚPP, v.v.i.
Edukace a sociální marketing z hlediska výživy obyvatelstva ČR

Ing. Miroslav Koberna, Potravinářská komora ČR
Cesta ke stabilitě pozice českých potravin na trhu

Ing. Jindřich Pokora, SZPI Brno, představitel SVS ČR
Role dozorových orgánů při zabezpečování bezpečných a kvalitních potravin na trhu

Ing. Jiří Jungr, Ph.D., MZe ČR
Souvislosti dopadů změny klimatu a produkce potravin v podmínkách ČR

Ing. Olga Launer, Ph.D., ČZU
Merlík čilský (Chenopodium quinoa) – rostlina roku 2013

 

Účast na semináři není vázána na vložné
Organizátor: Ing. Ctibor Perlín, CSc. tel. 296 792 344, 737 287 019

Pozvánka na seminář