Bezpečnost potravin

Seminář ke Světovému dni výživy proběhne 24. 10. 2012

Vydáno: 16. 10. 2012
Autor: berankova1

Seminář proběhne ve středu 24. 10. 2012 v budově MZe ČR.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. ve spolupráci s Společností pro výživu, o.s. a pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a Ing. Martina Hlaváčka (předsedy Českého výboru pro spolupráci s FAO) pořádají seminář ke Světovému dni výživy.

Seminář se koná ve středu dne 24. října 2012 od 10.00 hod. ve velké zasedací místnosti č. 400 v budově MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

PROGRAM:
Moderátoři:  Ing. Ctibor Perlín, CSc., Ing. Dana Gabrovská,Ph.D.

Slavnostní zahájení:  představitel  MZe ČR

Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. (1), MUDr. Petr Tláskal, CSc., (2) Endokrinologický ústav Praha (1), Společnost pro výživu (2)
Rizikové období vzniku a rozvoj obezity u české populace

Ing. Jana Vignerová, CSc., SZU Praha
Výskyt dětské obezity v české populaci

MUDr. Jolana Rambousková, CSc., 3.LF UK
Malnutrice u seniorů

Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková, UZEI Praha
Optimalizace minimálních nákladů na zajištění výživových doporučení

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FPBT   
Inovovaná výživová doporučení pro českou populaci

(Účast na semináři není vázána na vložné)

Pozvánka