Bezpečnost potravin

Seminář Integrovaná ochrana při pěstování obilnin

Vydáno: 23. 1. 2017
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ pořádá seminář dne 1. 3. 2017 v Praze v budově MZe.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Vás zve na odborný seminář,
který se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky „INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN“

dne
1. 3. 2017 – PRAHA
MZe, místnost č. 400

Odborný seminář navazuje na loňskou konferenci Integrovaná ochrana rostlin v České republice, která byla úvodem k řetězci plánovaných seminářů věnovaných vybraným zemědělským komoditám.

Cílem seminářů je představit specifika oblastí pěstebních technologií ve spojitosti s konceptem integrované ochrany a uvést některé praktické příklady uplatnění tohoto konceptu v praxi. Pro první navazující seminář byla vybrána komodita v ČR nejpěstovanější – obilniny.

Přednášející se budou věnovat tématům z oblasti používání přípravků na ochranu rostlin a některých rizik, vyplývajících ze současné legislativy, odrůdám a jejich postavení v pěstebních systémech.

Další témata budou zaměřena na roli ÚKZÚZ v informační podpoře pro pěstitele obilnin, problematiku trávovitých plevelů a úskalí při jejich regulaci. V neposlední řadě se účastníci semináře dozvědí, jak se vyvíjí projekt demonstračních farem.

Pozvánku s programem naleznete v příloze.
Akce je bez registračního poplatku. Občerstvení zajištěno.

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím on-line registrace
do 23. 2. 2017.
Děkujeme. 

Registrační formulář

Příloha 

Zdroj: ÚKZÚZ