Bezpečnost potravin

Seminář Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice

Vydáno: 9. 2. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Seminář pořádaný ÚKZÚZ se bude konat 1. března 2018 v Brně.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Vás zve na odborný seminář

„INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE“,
který se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka
dne 1. 3. 2018 v BRNĚ, v hotelu Voroněž I.  

Odborný seminář navazuje na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin věnovaných vybraným zemědělským komoditám.

Cílem letošního semináře je představit specifika pěstební technologie v jedné z progresivních komodit – kukuřici.

Zvýšení ploch této širokořádkové plodiny podnítila výstavba bioplynových stanic i v oblastech méně vhodných pro pěstování. Následné problémy s erozí, rezidua herbicidů ve zdrojích vod a nárůst škodlivosti některých škůdců jsou výsledkem rozšíření této plodiny na orné půdě.

Úkolem přednášejících bude představit hlavní rizika používání přípravků na ochranu rostlin v kukuřici, dále se zaměří na problematiku zkoušení a doporučování odrůd a představí výstupy sekce rostlinolékařské péče.

Z témat přesahujících činnost ÚKZÚZ budou prezentovány příspěvky z praxe, které zhodnotí rizika vyplývající z vysokého podílu kukuřice v osevním postupu a jak s tímto fenoménem pracovat na úrovni konkrétního podniku. 

Z témat programu vybíráme  

– Přípravky povolené do kukuřice a jejich chování v prostředí, jak omezit jejich vyplavování do zdrojů vod? 

– Efektivní a dlouhodobě udržitelná regulace plevelů v kukuřici

– Rizika při pěstování kukuřice a jak je řešit 

– Zhodnocení zdravotního stavu porostů kukuřice pěstované ve vyšším zastoupení v osevním porostu

– Lze využít výsledky odrůdových pokusů kukuřice v systému IOR?

– Jak to vypadá se škodlivými organismy kukuřice z pohledu státního monitoringu

Akce je bez registračního poplatku. Občerstvení zajištěno.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím on-line registrace
do 22. 2. 2018.
On-line registrační formulář

 

Příloha

Zdroj: ÚKZÚZ