Bezpečnost potravin

Seminář Foodsafety4EU: Jak můžeme komunikovat o bezpečnosti potravin v kontextu udržitelného potravinového systému?

Vydáno: 24. 5. 2022
Autor: Potravinářská komora ČR

Akce se bude konat dne 1. června 2022.

Foodsafety4EU bude partnerem Zeleného týdne EU s akcí „Jak můžeme komunikovat o bezpečnosti potravin v kontextu udržitelného potravinového systému?“, která se bude konat 1. června 2022 (10.00 – 12.00 SELČ).

Cíl akce
Politická agenda EU, zejména strategie From Farm to Fork v rámci Zelené dohody EU, klade značný důraz na přechod k udržitelnějším potravinovým systémům a zdravému stravování při současném zachování stabilní, vysoké úrovně bezpečnosti potravin – zejména v souvislosti se zaváděním nových potravin/metod do potravinového řetězce, které mohou představovat nová, obtížně vyhodnotitelná, vznikající rizika. Víme, že věda hraje v tomto přechodu klíčovou roli, ale jak můžeme zaručit, že spotřebitelé vědě rozumí? Cílem zasedání je, aby partneři FoodSafety4EU a další vybraní řečníci z evropského systému bezpečnosti potravin představili a zamysleli se nad svými nejlepšími postupy v oblasti komunikace/angažovanosti veřejnosti Zelený týden EU – partnerská akce Jak můžeme komunikovat o bezpečnosti potravin v kontextu udržitelných potravinových systémů? Zúčastněné strany pak případně určí stávající nedostatky, které je třeba řešit. Úvodní zasedání pak podpoří debatu mezi různými aktéry/zúčastněnými stranami přítomnými na akci (kteří budou vyzváni k účasti prostřednictvím chytrého telefonu), která poskytne nové poznatky o tom, jak v budoucnu zajistit relevantní, pokračující dialog a spolupráci mezi veřejností a výzkumem, jakož i zapojení občanů a jejich příspěvek k evropskému systému bezpečnosti potravin.

Cílem semináře je:
– zapojit občany a různé zúčastněné strany do diskuse o osvědčených komunikačních postupech s cílem shromáždit poznatky, které by pomohly zajistit
– relevantní, trvalou interakci mezi veřejností, výzkumníky a tvůrci politik a trvalý příspěvek občanů k budoucí evropské FSS
– vývoj na míru šitých, inovativních a uživatelsky přívětivých komunikačních nástrojů a metodik zaměřených na různé konkrétní aktéry.

PROGRAM, registraci a veškeré užitečné informace naleznete na tomto odkazu: 
https://foodsafety4.eu/fs4eu-news-events/eu-green-week-partner-event/.

Zdroj: Potravinářská komora ČR