Bezpečnost potravin

Seminář EFSA k aktualizovaným pokynům k používání metody referenční dávky při hodnocení rizik

Vydáno: 6. 12. 2022
Autor: KM EFSA

On-line, 15.-16. února 2023

EFSA pořádá seminář, jehož cílem je šířit revidovanou metodiku analýzy referenční dávky (benchmark dose – BMD) obsaženou v aktualizovaných pokynech úřadu EFSA a podpořit její implementaci v rámci platformy R4EU pro analýzu BMD.

Akce se koná 15. února odpoledne a 16. února dopoledne v Bruselu a je rozdělena do dvou částí:
1. Představení nových pokynů, změn oproti předchozí verzi a doporučeného přístupu EFSA k analýze BMD.
2. Ilustrace nového přístupu s využitím platformy EFSA pro analýzu BMD s případovými studiemi týkajícími se pesticidů.

K účasti jsou zváni hodnotitelé rizik a všechny zúčastněné strany, které se podílejí na používání přístupu referenční dávky (BMD) při hodnocení rizik nebo se o něj zajímají.

Registrace je otevřena do 9. ledna 2023 – 12:00 (středoevropského času) ZDE.

Kontextová informace:
V roce 2009 vypracoval Vědecký výbor EFSA pokyny pro používání přístupu BMD při hodnocení rizik EFSA jako alternativy k tradičnímu přístupu založeného na hladině nepozorovaného nepříznivého účinku (NOAEL). Aktualizace z roku 2017 se týkala především toho, jak používat přístup BMD v praxi, a bylo zavedeno průměrování modelů pro zohlednění modelové nejistoty.
V návaznosti na seminář EFSA, který se konal v březnu 2017 a jehož cílem bylo projednat společné rysy a rozdíly v různých přístupech k analýze BMD na celém světě, a na aktualizaci kapitoly 5 o hodnocení odezvy na dávku v dokumentu WHO/IPCS Environmental Health Criteria 240 (WHO, 2020) se vědecký výbor rozhodl znovu aktualizovat své pokyny, aby je sladil s mezinárodně dohodnutými koncepcemi týkajícími se analýzy referenčních dávek, zavedl bayesovské průměrování modelů a harmonizovaný soubor modelů odezvy na dávku pro spojité a kvantitativní odezvy, čímž dále harmonizoval přístup EFSA s jeho partnery.

Poslední aktualizované pokyny byly zveřejněny 25. října 2022.

Více informací naleznete na webových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA