Bezpečnost potravin

Seminář cyklu Bezpečná výživa – Trendy ve výživě II

Vydáno: 14. 5. 2014
Autor: ICBP

Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT VŠCHT Praha, pořádá dne 7. června další seminář cyklu Bezpečná výživa věnovaný Trendům ve výživě.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav analýzy potravin a výživy, pořádá v sobotu 7. června 2014 seminář Bezpečná výživa – Trendy ve výživě II.

Místo konání:  VŠCHT, Technická 3, 166 28, Praha 6, posluchárna B II
Termín:  7. 6. 2014, 8,00 – 17,15

Odborní garanti kurzu: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
                                     Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Předsedající: Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.

Přednášet a diskutovat budou špičkoví specialisté v oblasti medicíny a potravinářských věd:
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Mgr. Ing. Diana Chrpová, Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Doc. Ing. Jan Pánek, CSc., Ing. Tomáš Potůček, Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Témata přednášek
• Geny a výživa
• AGEs & ALEs a rozvoj atherosklerosy, diabetu, degenerativních onemocnění a stárnutí
• Zvěřina a její místo ve výživě
• GMO – vývoj a posouzení zdravotních rizik
• Nové trendy a přístupy v analýze potravin
• Moderní mýty, pověry a nepravdy ve výživě
• Diskuse o kvalitě a bezpečnosti potravin

Kontakt: jan.panek@vscht.cz

 

Zdroj: VŠCHT