Bezpečnost potravin

Seminář: Bezpečnost potravin – vysledovatelnost (traceability)

Vydáno: 20. 5. 2004
Autor:

Sdružení EAN ČR pořádá dne 26. 5. 2004 v Praze seminář na téma Bezpečnost potravin – vysledovatelnost (traceability)

Od 1. května se stala Česká republika právoplatným členem Evropské unie. Jedním z hlavních úkolů, který EU připravuje ve vztahu k ochraně spotřebitelů, je bezpečnost potravin. Cesta k bezpečnosti potravin vede přes tzv. traceability neboli vysledovatelnost potravin v průběhu celého zásobovacího řetězce. Sdružení EAN ČR organizuje seminář Bezpečnost potravin – vysledovatelnost (traceability), který je zaměřen na kódování a označování potravin z hlediska vysledovatelnosti pomocí mezinárodních struktur systému EAN.UCC.
Termín konání: 26. května 2004 v 10.00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost EAN ČR, Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, druhé patro
Organizační podmínky: Přihlásit se lze písemně na výše uvedené adrese, faxem na čísle 234633147, telefonicky na čísle 261219514 nebo 234633149, případně e-mailem na bilek@ean.cz nejpozději do 21. 5. 2004. Pro zapojené do systému EAN•UCC u EAN ČR je účast zdarma.
http://www.ean.cz
Další zajímavé odkazy