Bezpečnost potravin

Seminář Bezpečnost potravin a požadavky na jakost potravinářských výrobků, nové technologie, kontrola orgány státního dozoru

Vydáno: 16. 4. 2006
Autor:

Soubor příspěvků ze semináře pořádaného v 1. čtvrtletí r. 2006 Institutem profesní přípravy, Praha v rámci Opatření 2.2. Operačního programu zemědělství. Seminář byl spolufinancován EU - Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF)

 

Prezentace přednášek

 

Zajištění bezpečnosti potravin v České republice

MVDr. Milena Vicenová, odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění, MZe

 

Bezpečnost potravin v ČR, spolupráce s EU a spotřebitel

Ing. Jitka Götzová, Ing.Kamila Gruulchová, odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění, MZe

 

Geneticky modifikované organismy a výroba potravin a krmiv

Ing. Karel Říha, odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění, MZe

 

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

Ing.Klára Zuzánková, Ing.Petr Beneš, odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění, MZe

 

Úroveň posudzovania systémov manažérstva bezpečnosti potravín

MVDr. Ján Marton, Potravinform Slovensko, s.r.o.

 

Dopady nové potravinářské legislativy na provozovatele zpracovatelských podniků

Ing. Eva Přibylová, odbor potravinářské výroby a legislativy, MZe

 

Nároky kontrolních orgánů státního dozoru (SZPI) na bezpečnost potravin

Ing. Martin Klanica, odbor kontruly laboratoří a certifikace, Ústřední inspektorát Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 

Činnost dozorového orgánu SVS ČR v návaznosti na legislativu EU od 1.1.2006

MVDr. Milan Malena, Státní veterinární správa ČR

MVDr. Antonín Kozák, PhD., Městská veterinární správa v Praze

 

Zavádění nových technologií v souvislosti s požadavky na jakost a bezpečnost potravin – využití vysokotlaké pasterace v praxi

Ing. Milan Houška, CSc., Výzkumný ústav potravinářský, Praha

 

 

Nové novelizované legislativní předpisy k jakosti a bezpečnosti potravin

 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů

 

Usnesení vlády č. 1277/2004 ze dne 15. prosince 2004 č. 1277 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii

 

Strategie bezpečnosti potravin

 

Přílohy ke Strategii

 

Nařízení vlády č. 98/2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

 

Nařízení (ES) č. 178/2002,kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

 

Implementace vybraných článků z Nařízení (ES) č. 178/2002

 

Traceability – Sledovatelnost

 

CS SANCO/3069/2004 – Návrh usnadnění HACCP v malých potravinářských podnicích

 

Systémy HACCP pro malé provozovatele potravinářských podniků

 

Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (senátní tisk, únor 2006)